Skip to content

Demo

Phiên Bản Cá Nhân

Bạn có thể truy cập demo của phiên bản cá nhân tại https://demo-p.appleauto.pro/.

Phiên Bản Thương Mại

Demo cho phiên bản thương mại có sẵn tại https://demo-b.appleauto.pro/.

Bạn có thể đăng ký tài khoản để trải nghiệm.

Thông tin quản trị viên:
Tên đăng nhập: test
Mật khẩu: 123456
Vui lòng không thay đổi mật khẩu.